نورعلی نورزاد

عناصر فرهنگ تاجیکی در آثار مولانا

بازتاب هنر شاعری مولانا جلوه‌های ویژه‌ای دارد و یک بعد کشف آن در کاربندی عناصر جغرافیای تاریخی و فرهنگ تاجیکی در آثار شاعر تظاهر می‌کند.
شنبه 14 مرداد 1402
ayenedari-m

مثنوی در آیینه دری

در شعر سنتی دری قبل از مثنوی، محدودیت قافیه به ایجاد بحران و بن ‌بست منتهی شده بود
شنبه 9 آذر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612