۹۴۸۵۶۶۹۸۲۷۷۸۴۳۹۱

شاه اسماعیلی صفوی و تغییر مذهب

کتاب «شاه اسماعیل صفوی و تغییر مذهب» نوشتۀ بهزاد کریمی، کوشیده نگاهی همه‌جانبه‌، فرهنگی و انتقادی به ماجراهای شگفت‌آور زندگی نخستین پادشاه دودمان صفوی داشته باشد.
سه‌شنبه 3 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612