فاقد تصویر شاخص

«سفالینه» در اولین گام

دو فصلنامه «سفالینه» از سوی مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره برای ارتقاي سطح علمی در حوزه مطالعات صنایع دستی و هنرهای سنتی به پيشخوان آمد
جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۳
meraj-m

نگاهی بر حکمت معنوی نگارگری ایرانی

نگارگری ایرانی دریچه‌ای به جهان ماورای طبیعی، عرفانی و حکمی اسلامی - ایرانی محسوب می‌شود
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612