سعدی

سروده‌هایی که راحتی خیال به مردم هدیه داد

اهمیت سعدی در تمام روزگاران قابل درک بوده است. قدما نیز به جایگاه والای او باور داشتند و بر امتیازات او واقف بودند.
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
فاقد تصویر شاخص

انتشار شماره 53 آینه میراث

تازه‌ترین شمارۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی ویژه کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون – دورۀ جدید، سال یازدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1392 (پیاپی 53)) منتشر شد
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
jong-l

قصیده اجِ احمد بن منوچهر شصت کله در جنگ ملاصدرا

آنچه در ادامه می آید مقاله ای است از مهرداد چترایی که با عنوان «قصیدۀ تتماجِ احمد بن منوچهر شصت کله در جُنگ ملاصدرا» در شماره ۴۹ دوماهنامه تخصصی گزارش میراث به چاپ رسیده است.
شنبه 4 شهریور 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612