4562

اسنادی از فرهنگ و گویش زردشتی

نشست «اسنادی از فرهنگ و گویش زردشتی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
شنبه 26 خرداد 1403
1354007-2

نشست «اسنادی از فرهنگ و گویش زردشتی»

نشست «اسنادی از فرهنگ و گویش زردشتی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.
شنبه 19 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612