فاقد تصویر شاخص

هم‌بودی دین و هنر در ایران باستان

بدون شناسایی دقیق عقاید و باورهایی که ساختار تفکرات دینی تمدن‌ها را شکل می‌دهند نمی‌توان درباره فرهنگ و هنر آن جوامع ابراز عقیده کرد
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612