۶۳۰۱۲۶۷۰

تقدیر از مترجمان «بوستان» و «گلستان» سعدی به زبان بوسنیایی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال تقدیرنامه، از مترجمان دو اثر فاخر تازه ترجمه شده ادبیات کشورمان به زبان بوسنیایی تجلیل کرد.
دوشنبه 17 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612