ایرانی ۴
اکبر ایرانی:

استاد سمیعی گیلانی پاسدار هویت ملی و زبان فارسی بود

مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در مراسم اکران فیلم مستند «سبز بن‌دار» درباره خدمات ارزشمند استاد احمد سمیعی گیلانی گفت: این استاد فقید با ویرایش اصولی متون، از زبان فارسی و هویت ملی ایرانیان پاسداری کرد.
سه‌شنبه 9 خرداد 1402
D986D8B4D8B3D8AA2015720D9802020D985D986D8B4D8A3D8AA

گزارش نشست ۱۵۷: «جایگاه منشآت خان احمد گیلانی در مطالعات صفویه‌پژوهی»

یکصد و پنجاه و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به موضوع «جایگاه منشآت خان احمد گیلانی در مطالعات صفویه‌پژوهی» اختصاص داشت.
شنبه 1 آبان 1400
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612