۱۳۴۰۸۷۳

سعدی زبان پیچیده زمان خود را به زبان معیار برگرداند

معصومه مرادی شاعر، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات کودک معتقد است سعدی توانسته به خوبی با حفظ زبان و استفاده از یک زبان فارسی متعادل و معیار، این زبان را ...
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612