390

تحریر کتاب الاُکَر لثاوذوسیوس (رساله‌ای در هندسهٔ کره)

میراث مکتوب- معصومه امیری‌مقدم در پیشگفتار در معرفی این کتاب نوشته است: کتاب حاضر پژوهشی است دربارهٔ تحریر خواجه نصیرالدین طوسی از کتاب اُکَر تئودوسیوس که یکی از آثار مهم ...
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
390-2

«تحریر کتاب الاُکَر لثاوذوسیوس (رساله‌ای در هندسهٔ کره)» منتشر شد

«تحریر کتاب الاُکَر لثاوذوسیوس (رساله‌ای در هندسهٔ کره)» تألیف: نصیرالدین محمد طوسی (قرن ۷ ه.ق) با تصحیح، ترجمه فارسی، مقدمه و شرح معصومه امیری‌مقدم از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612