عطار نیشابوری ۶

برگزاری درس‌گفتار «مصیبت‌نامه عطار»

درس‌گفتار «مصیبت‌نامه عطار» سه‌شنبه‌ها به مدت هشت جلسه توسط ساعد باقری تدریس می‌شود.
دوشنبه 27 فروردین 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612