۷۶۷۵۴۳

نسخه خطی سفرنامه ابن فضلان با قدمت بیش از ۹۰۰ سال

احمد بن فضلان بن عباس دارای سفرنامه ای ارزشمند در تاریخ بلاد ترک، خزر، روس و صقالبه است که نسخه‌ای از آن در کتابخانه رضوی نگهداری می‌شود.
سه‌شنبه 30 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612