347547-2

«مصحف صنعاء 1» و اعتبار قرآن

در سال ۱۹۷۲ میلادی كارگرانی كه مشغول تعمیر و بازسازی بخشی از دیوار غربی و سقف مسجد جامع صنعاء در یمن بودند، به شمار زیادی از اوراق پوستی و كاغذی برخوردند.
یکشنبه 24 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612