8463-3

نسخۀ پیشنهادی «دستورخط و فرهنگ املایی غیر رسمی»

نسخۀ پیشنهادی دفترک «دستور خط و فرهنگ املایی غیررسمی» را دکتر مسعود قیومی، مدیر گروه زبان و رایانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دکتر مریم مسگر خویی پژوهشگر این گروه گرد آورده‌اند.
شنبه 5 خرداد 1403
dastor

انتشار شماره ۹ مجله دستور

نهمین شمارۀ مجلۀ دستور، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد
دوشنبه 12 خرداد 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612