فاقد تصویر شاخص

سبک‌‌شناسی نامه‌های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

هدف اصلی انتشار این کتاب، معرفی سبک‌شناسی انتقادی است
یکشنبه 20 مهر 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612