۰۰۶_۹

وضعیت اجتماعی ایران در دوره مغول

کتاب «وضعیت اجتماعی ایران در دوره مغول» بر اساس ظفرنامه حمدالله مستوفی تألیف مریم رجبی جوشقانی از سوی انتشارات دگراندیشان به چاپ رسید.
یکشنبه 9 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612