خط آغاز ایرانی جدید

رمزگشایی خط آغاز ایرانی جدید

فرانسوا دوسه با انتشار مقاله‌ای با مشارکت و همکاری کامبیز طبیب‌زاده، متیو کِروران، ژان پیِتروُ باسِلو و جیانی مارکِزی در مجله آلمانی آشورشناسی، مدعی رمزگشایی خط «عیلامی خطی» شده‌اند.
سه‌شنبه 16 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612