فاقد تصویر شاخص

مجموعه مقالات همایش ملی خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی

مجموعه مقالات همایش ملی خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی با نظارت علیرضا ایزدی به چاپ رسید
سه‌شنبه 13 اسفند 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612