۱۶۱۳۲۱۰۷۴۶۸۹۳۶۱۴۲۰

کتاب «سفر به جنوب ایران»، مأخذی مستند در عصر قاجار

یکی از دوره‌های تاریخی ایران که هنوز بسیاری از سفرنامه‌های دست‌نویس آن در کتابخانه‌های ایران و جهان وجود دارد، دورۀ قاجار است.
چهارشنبه 25 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612