6-2

امضای تفاهم‌نامۀ همکاری با مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی

تفاهم‌نامه همکاری علمی بین مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی به امضاء رسید.
شنبه 23 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612