۹

سید فقها در آینه پژوهش

شماره ۱۳۷ و ۱۳۸ دوماهنامه نقد کتاب، کتاب‌شناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی آینه پژوهش (آذر و اسفند ۱۳۹۱) منتشر شد.
یکشنبه 1 اردیبهشت 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612