رودکی ۵

رودکی پرکارترین شاعر زبان فارسی

میراث مکتوب- کتاب «رودکی‌وار» حاوی مقالاتی در شعر و اندیشه رودکی به کوشش مرضیه دلیری‌اصل و زیرنظر محمدجعفر یاحقی نخستین بار سال گذشته، ۱۴۰۰، توسط انتشارات بنیاد فرهنگی هنری رودکی ...
دوشنبه 12 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612