پرده خوانی

پرده‌خوانی؛ هنری با اصالت و کهن، اما در حال فراموشی

اسماعیل نصوحی، یکی از مرشدان پیشکسوت پرده‌خوانی، در گفت‌وگویی به برخی پرسش‌ها دربارۀ این هنر پاسخ داده است.
دوشنبه 9 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612