فاقد تصویر شاخص

مرزبان‌نامه بزرگ (روضه العقول)

سرزمین‌های شرقی آسیای صغیر در دوران پادشاهی ساسانیان در قلمرو حکومت این سلسله بود و زبان پارسی از دیرباز در این نواحی رواج داشته است
شنبه 10 خرداد 1393
erfan-m-1

مؤلف مرزبان نامه کیست؟

از مرزبان نامه مرزبان بن رستم بن شروین، از ملوک طبرستان (اواخر سده چهارم هجری)، امروز دو تحریر و تهذیب در دست است.
جمعه 28 مهر 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612