D8B1D988D8B2D986D8A7D985DA86D98720D8B3DB8CD8A7D8ADD8AA

«روزنامچه سیاحت»؛ سفرنامه‌ای سرشار از اطلاعات مردم‌شناختی

کتاب «روزنامچه سیاحت» حاوی گزارش سفر غلام الثقلین، از سیاحان هندی، در عصر مشروطه، از هندوستان به عراق، ایران و شامات است
شنبه 11 اردیبهشت 1400
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612