۱۵۲۴۰۵۹-۲

دربارۀ سدیدالسلطنه و سفرنامۀ او

«سفرنامه سدیدالسلطنه» مجموعه‌ای از تحقیق در احوال شهرها و راه‌ها و ارزاق عمومی و نرخ‌ها و خصوصیات اجتماعی مردان دوره قاجاری، وقایع و آثار و کتیبه‌های تاریخی و ... است.
دوشنبه 28 فروردین 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612