170192805298857759

ایران از نگاه یک افسر انگلیسی / مروری بر «دفتر خاطرات پاین»

نشر چشمه کتاب «دفتر خاطرات پاین» را به چاپ سوم رساند. این دفتر شامل خاطرات و گونه‌ای از سفرنامه‌نویسی است که ماحصل سه ماه پیاده‌روی جان کامپتون پاین در ایران است.
پنج‌شنبه 14 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612