۸۷۷۶۵

رونمایی از دیوان ۴۰۰ ساله محتشم کاشانی

همزمان با روز بزرگداشت محتشم کاشانی، دیوان اشعار ۴۰۰ ساله محتشم کاشانی در کتابخانه آستان قدس رضوی رونمایی شد.
شنبه 31 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612