۳-۶۲۶۰۲۳۰۴-۲

اسناد تاریخی را به آیندگان اهداء کنیم

مازندران یکی از استان‌هایی است که با توجه به تأسیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی، فرصت گردآوری و ثبت اسناد قدیمی و کاربردی شدن اسناد و آثار موجود در پستوهای خانه‌ها، آرشیو و انبار اداره‌ها در آن فراهم شده‌است.
سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612