۸۰

گریز از مریدی و مرادی؛ خصوصیت دکتر معصومی همدانی

ضیاء موحد در مراسم نکوداشت دکتر حسین معصومی همدانی گفت: خصوصیت معصومی در یک جمله گریز از مرادی و مریدی است و نه مرید کسی می‌شود و نه مراد کسی است
یکشنبه 3 آذر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612