جامی

عشق و مراتب آن از نظر جامی

خصوصیت بارز صوفیان اندیشۀ تکاملی آنان است و عشق را تنها وسیله‌ای می‌دانند که بدان سیر به مراتب بالا میسر می‌شود.
چهارشنبه 11 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612