365737838-2

پندنامۀ دکتر محمّد‌علی اسلامی ندوشن

«نامه بفرزند؛ پندنامۀ دکتر محمد‌علی اسلامی ندوشن» با یادداشت‌هایی از استادان: غلام‌حسین امیرخانی، اصغر دادبه، محمّدجعفر یاحقی، میر جلال الدّین کزّازی و فریدون مجلسی، منتشر شد.
شنبه 7 بهمن 1402
اسلامی ندوشن ۴

گزیده‌ای از ایران نوشته‌های دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

کتاب «ایران نامه» برگزیدۀ ناب‌ترین سخنان دکتر اسلامی ندوشن، از درون بیش از شصت کتاب او، به کوشش علی اکبر جعفری ندوشن با دیباچه دکتر اصغر دادبه و به خط استادان غلامحسین امیرخانی و محمود رهبران، رونمایی شد.
یکشنبه 24 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612