۳۵

معرفی «جواهرنامه» محمد بن مبارک شاه قزوینی

«محمد بن مبارک شاه قزوینی» (و: ۹۶۶ق.) ملقب به «حکیم شاه» حکیم، متکلّم، فیلسوف، مترجم و طبیب حاذق دربار عثمانی است.
سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612