حسن انصاری (۳)

یک محدّث، فیلسوف و دبیر ایرانی شگفت‌انگیز در سده چهارم

میراث مکتوب- از خاندان ابن جرّاح که از دیر قنّی بودند و تباری ایرانی داشتند و پیش از گروش به اسلام بر مسیحیت بودند وزیران و کاتبان مهمی را در ...
چهارشنبه 14 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612