فاقد تصویر شاخص

آگاهی‌های تازه درباره ادیب کرمینی مؤلف تکملة الاصناف

دربارۀ «ادیب کرمینی» عالم و ادیب و دانشمند لغت‌شناس سدۀ ششم هجری تاکنون آگاهی‌های اندکی در دست بوده است
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
keramat-yonese-m-1

نگاهی به مقاله «نگاهی به واژه‌‌های جوامع احکام النجوم»

یونس کرامتی در یادداشت جدید خود در سایت حلقۀ کاتبان، نقدی بر مقالۀ «نگاهی به واژه ‌های جوامع احکام النجوم» منتشر شده در شمارۀ جدید مجلۀ فرهنگ‌‌نویسی، نوشته است
یکشنبه 20 بهمن 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612