safari2-3

حیره الفقها و خجلت الفصحا متن فقهی نوشته ۶۹۵ ق. از علاء مفتی بخاری

متون کهن فقهی فارسی یکی از شاخه‌های ارزشمند تاریخ نگارش‌های فارسی به‌شمار می‌آیند که شماری از کهن‌ترین نوشته‌های این زبان را باید در میان آنها جست‌وجو کرد
دوشنبه 31 تیر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612