safari2-4

داروی خرسندی در برخی متون دوره اسلامی

یکی از بایسته‌های پژوهش بر آثار بازمانده از زبان‌های ایرانی پیش از اسلام، شناسایی ترجمه‌هایی است که در دورۀ اسلامی از این آثار شده و در خلال متون بر جای مانده است
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳
dena-m-1-1

فهرستواره دستنوشت‌های ایران (دنا) با طرح چند سؤال پیرامون تکمله‌های دنا

یکی از آرزوهای بزرگ پژوهشگرانی که در زمینهٔ نگارش‌های دورهٔ اسلامی به تحقیق می‌پردازند دستیابی به فهرستی مشترک از مجموعهٔ نسخه‌هایی است که از نگارش‌های دورهٔ اسلامی استنساخ شده و در کتابخانه‌های جهان پراکنده است
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲
maktab-m

مکتبه الوقفیه

مکتبه الوقفیه یکی از سایت‌هایی است که مجموعه‌ای ارزشمند از کتاب‌های دوره اسلامی را به صورت دیجیتالی و رایگان در دسترس مراجعه‌کنندگان قرار می‌دهد.
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
williyam-s

مؤسسه تاریخ پزشکی ولکام

مؤسسه تاریخ پزشکی ولکام یکی از مجموعه‌های تخصصی ارزشمند در زمینه آثار پزشکی و تاریخچه آن است. در این مؤسسه، ۱۲۵۰ نسخه خطی اسلامی که ۶۲۵ نسخه آن فارسی است، نگهداری می شود
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱
Madian-m

ترجمه متن پهلوی “مادیان هزار دادستان” منتشر شد

مادیان هزار دادستان (هزار رای حقوقی)، فرخ‌مرد بهرامان، پژوهش دکتر سعید عریان، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۹۱ خ.
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۱
miraseelmi-m-1

اولین شمارۀ میراث علمی (بهار و تابستان ۱۳۹۱)

رسالت اصلی این مجله کمک به شناساندن میراث علمی اسلام و ایران و آگاهی رسانی در این حوزه به دانشجویان، معلمان، مهندسان، پزشکان و سایر ایرانیانی است که با مباحث علمی سروکار یا به آنها علاقه دارند.
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612