۵۴۵۶۶-۲

برگزاری هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری

میراث مکتوب- به مناسبت گرامیداشت مقام فلسفی حکیم سبزواری و با هدف فراهم‌آوری زمینه برای ارتقای آموزش فلسفه اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری بر آن است در ۸ اسفند ...
دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612