سهروردی ۸

سلوک فلسفی محض سهروردی و چگونگی طلوع دوباره متافیزیک

نشست «طلوع و غروب متافیزیک در اندیشه سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سهروردی با سخنرانی مجید احسن برگزار شد.
سه‌شنبه 2 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612