356526

«خمسه» حکیم نظامی؛ مشحون از معارف حکمی و عرفانی

نشست «مباحث میان رشته‌ای علوم انسانی در حوزه نظامی پژوهی» با سخنرانی قاسم پورحسن، محمدرضا حاجی آقابابایی، محمود بشیری، و اسماعیل شمس برگزار شد.
شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612