۱۱

آیا تغییر خط فارسی امکان‌پذیر است؟

در شمارۀ پیشینِ کتاب ماه ادبیات اظهارات دکتر کوروش صفوی دربارۀ لزوم تغییر خط فارسی و مشروح پیشنهادات ایشان و همچنین نظرات برخی دیگر از استادان زبان و ادبیات فارسی در این باره را خواندیم
سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1392
tazkare-m

نقدی بر چاپ چند تذکره

تذکره‌های شعرا از مهم‌ترین منابعی هستند که رجوع بدان‌ها برای شناخت احوال و آثار شاعران قدیم، وضعیت ادبیات و شیوۀ نقد ادبی قرون گذشته، بایسته است
یکشنبه 8 اردیبهشت 1392
mahadbiat

نقد و بررسی چاپ چند تذکره در کتاب ماه ادبیات

هفتاد و دومین شمارۀ کتاب ماه «ادبیات» (ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب) با چهار «مقاله» و شش «نقد و بررسی»، ویژۀ فروردین سال جاری منتشر شد.
جمعه 6 اردیبهشت 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612