۵۴۷۴۷۸

مشترکات تاریخی – فرهنگی ایران و اوراسیا

نخستین نشست از سلسله نشست‌های مشترک انجمن ایران‌شناسی و مؤسسۀ مطالعات ایران و اوراسیا، با عنوان «پیوندهای فرهنگی و تمدنی ایران و اوراسیا» در نیمۀ دوم مهرماه در محل مؤسسۀ ایراس برگزار شد.
چهارشنبه 10 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612