۷۸۶۷۵

تضعیف زبان فارسی، لطمه به جان افغانستان است

رهبر حزب کنگره ملی افغانستان: زبان فارسی از گذشته تاریخی با تلاش فردوسی به ما منتقل شد و اگر این زبان در افغانستان نابود شود، دیگر چیزی از ما باقی نخواهد ماند.
یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612