۳۴۴۵۴۷-۲

شماره ۱۰۴ فصلنامه «کتابداری و اطلاع‌رسانی»

شماره ۱۰۴ نشریه کتابداری و اطلاع رسانی (فصلنامه علمی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) منتشر شد.
یکشنبه 9 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612