۱۲۴۳۳۵۲-۲

قصه در عصر صفوی

کتاب «قصه در عصر صفوی: واکاوی نقش قصه در تثبیت برخی گفتمان‌های غالب عصر صفوی» نوشتۀ مهرداد علی‌زاده شعرباف از سوی انتشارات علمی چاپ و منتشر شده است.
یکشنبه 12 شهریور 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612