۱۴۰۱۰۳۱۸۱۲۳۷۴۲۳۰۸۲۵۴۸۲۶۳۴

توقف حراج قرآن خطی

مرتضی کریمی‌نیا: اگر ادارهٔ حقوقی قوی‌ای تشکیل شود و عزم جدی وجود داشته باشد می‌توان به بازگرداندن این نسخهٔ ارزشمند امیدوار بود.
شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612