۹۸۷۴۳۲

جزوات قرآنی خطی منسوب به امام رضا(ع) چاپ فاکسیمیله می‌شود

جزوات قرآنی خطی منسوب به دستخط مبارک امام رضا(ع) موجود در موزه رضوی چاپ فاکسیمیله و منتشر می‌شود.
شنبه 21 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612