لیلی-و-مجنون

علت اقبال به «لیلی و مجنون» چیست؟

قدرت قاسمی‌پور معتقد است عشق افلاطونی که در «لیلی ‌و مجنون» مطرح شده، شاید عاملی بر اقبال بیشتر به این اثر نسبت به دیگر آثار نظامی گنجوی باشد.
دوشنبه 21 اسفند 1402
۷۵۶۷۵۴۳-۲

سیاسی‌سازی نظامی گنجوی در دوران مدرن

کتاب «سیاسی‌سازی نظامی گنجوی در دوران مدرن» نوشتۀ سیاوش لرنژاد و علی دوست‌زاده و با ترجمۀ قدرت قاسمی‌پور، از سوی نشر خاموش چاپ و منتشر شده است.
سه‌شنبه 23 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612