۹۳۸۳_۰

تاریخ اجتماعی تهران در دوره قاجار

میراث مکتوب- قانون یکی از مهمترین موضوعات در تاریخ ایران مدرن محسوب می‌شود. بسیاری از محققان به چگونگی ورود قانون غربی یا مدرن به ایران پرداخته‌اند. در قرن چهاردهم قمری ...
شنبه 10 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612