170710212

ایرانی‌ها برای معرفی بیشتر فردوسی فیلم بسازند

سفیر مکزیک در ایران: اگر فیلمی ایرانی درباره شاهنامه ساخته و مردم مکزیک و حتی دیگر کشورهای جهان آن را ببینند با شاهنامه به عنوان یکی از آثار مهم ادبیات جهان آشنا خواهند شد.
یکشنبه 28 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612